W związku z modernizacją serwisu internetowego rejestracja osób zainteresowanych szkoleniem kandydatów na ekspertów
ds. awansu zawodowego nauczycieli „EKSPERT” jest wstrzymana. Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi weryfikację bazy osób oczekujących na szkolenie kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Państwa dane zostaną przeniesione na platformę Moodle ORE.Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt pod adresem
e-mail: ekspert@ore.edu.pl lub numerem telefonu: (22) 345 37 51.