Informacja o szkoleniu

Szkolenie kandydatów na ekspertów, jest adresowane do osób zainteresowanych wpisem na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego i skutecznego wykonywania zadań eksperta ustalonych w odnośnych aktach prawnych, a tym samym podwyższenie jakości prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych działających w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Ekspert 2024

Rekrutacja na szkolenie Ekspert 2024 rozpocznie się 12 lutego 2024 roku. Aktualności dotyczące szkolenia dostępne są na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (zakładka Nasze serwisy).

Baza osób oczekujących

W procesie rekrutacyjnym mogą wziąć udział wyłącznie osoby zarejestrowane w bazie osób oczekujących. Uprzejmie informujemy, że zarejestrowanie się w tej bazie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu w tymże roku, w którym dokonano rejestracji.